פתרונות יבול

פירות רגילים

Regular Fruit (3)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

Regular Fruit (2)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

Regular Fruit (1)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

Regular Fruit (4)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

פרי אבן

stone_fruit (1)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

stone_fruit (3)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

stone_fruit (2)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

stone_fruit (4)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

פרי טרופי

Tropical Fruit (1)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

Tropical Fruit (5)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

Tropical Fruit (2)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

Tropical Fruit (3)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

Tropical Fruit (6)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

Tropical Fruit (4)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

פירות יער

berry_fruit (1)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

berry_fruit (2)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

berry_fruit (1)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

ירקות טריים

fresh_vegetables (2)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

fresh_vegetables (1)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

fresh_vegetables (3)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

fresh_vegetables (1)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

פרחי חתך טריים

Fresh Cut Flowers (3)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

Fresh Cut Flowers (1)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

Fresh Cut Flowers (4)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף

Fresh Cut Flowers (2)

יישום:
לשמור על קשיות וצבע, לדחות את הבשלות, להאריך את חיי המדף